Seegene Mexico
Contact

Not Available for sale in the United States

  • Real-time
    PCR
  • Research
    Use Only

Magicplex™
Sepsis Real-time Test

Prueba amplia para la detección e identificación de 90 patógenos causantes de sepsis

Magicplex Sepsis Real-time Test busca más de 90 patógenos que cubren más del 90% de patógenos causantes de sepsis en muestras de sangre entera.

Características

Analytes

Amplification
Screeening
Identification

Amplicon Bank 1.
Gram (+) bacteria / DR

73 Gram (+) bacteria
3 Drug resistance markers

Gram (+) bacteria Screening

Streptococcus spp.
Enterococcus spp.
Staphylococcus spp.

Drug Resistance (DR) Screening

vanA   vanB   mecA

ID1. Streptococcus spp.

S. agalactiae
S. pyogenes
S. pneumoniae

ID2. Enterococcus spp.

E. faecalis
E. gallinarum
E. faecium

ID3. Staphylococcus spp.

S. epidermidis
S. haemolyticus
S. aureus

Amplicon Bank 2.
Gram (-) bacteria / Fungi

12 Gram(-)bacreria
6 fungi

Gram (-) bacteria /
Fungi Screening

Gram (-) bacteria-A
Gram (-) bacteria-B
Fungi

ID4. Gram (-) bacteria-A

P. aeruginosa
A. baumannii
S. maltophilia

ID5. Gram (-) bacteria-A

S. marcescens
B. fragilis
S. typhi

ID6. Gram (-) bacteria- B

K. pneumoniae
K. oxytoca
P. mirabilis

ID7. Gram (-) bacteria- B

E. coli
E. cloacae
E. aerogenes

ID8. Fungi

C. albicans
C. tropicalis
C. parapsilosis

ID9. Fungi

C. glabrata
C. krusei
A. fumigatus

Analytes

Amplification

Amplicon Bank 1. Gram (+) bacteria / DR

73 Gram (+) bacteria
3 Drug resistance markers

Amplicon Bank 2. Gram (-) bacteria / Fungi

12 Gram(-)bacreria
6 fungi

Screening

Gram (+) bacteria Screening

Streptococcus spp.
Enterococcus spp.
Staphylococcus spp.

Drug Resistance (DR) Screening

vanA   vanB   mecA

Gram (-) bacteria / Fungi Screening

Gram (-) bacteria-A
Gram (-) bacteria-B
Fungi

Identification

ID1. Streptococcus spp.

S. agalactiaeS. pyogenesS. pneumoniae

ID2. Enterococcus spp.

E. faecalisE. gallinarumE. faecium

ID3. Staphylococcus spp.

S. epidermidisS. haemolyticusS. aureus

ID4. Gram (-) bacteria-A

P. aeruginosaA. baumanniiS. maltophilia

ID5. Gram (-) bacteria-A

S. marcescensB. fragilisS. typhi

ID6. Gram (-) bacteria- B

K. pneumoniaeK. oxytocaP. mirabilis

ID7. Gram (-) bacteria- B

E. coliE. cloacaeE. aerogenes

ID8. Fungi

C. albicansC. tropicalisC. parapsilosis

ID9. Fungi

C. glabrataC. krusei A. fumigatus

Resultado

Resultado de exámen Gram (+) bacteria Resistencia a Drogas Control de Proceso Entero Control de Proceso Entero Estreptococo spp. vanA Enterococo spp. vanB Estafilococo spp. mecA Resultado de identificación (ID2) Control de Proceso Entero FAM HEXE. fecal CAL Red 610E. gallinarum Quasar 670E. faecium (Sistema PCR en tiempo real CFX96™)